trandatdt

hacking

evil-tom

Mới đây chiếc máy chấm công của công ty mình được kết nối mạng để tích hợp với hệ thống ERP. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên mình lôi nó ra để pentest. Trong bài này mình sẽ trình bày quá trình mình truy cập vào máy chấm công của công ty. 😈

Read more...

how-i-hacked-into-my-company-chat

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về cách mà mình truy cập tài khoản của các thành viên khác trong kênh chat của công ty. Khi thực hiện pentest và khi viết bài viết này, mình đang là nhân viên thử việc của công ty nên cũng có thời gian rảnh rỗi để làm chuyện không liên quan tới công việc thế này. :D

Read more...